Tax inremantiga Maalgelinta (TIF) waa nooc ka mid ah maalgelinta dawladda hoose in dawladaha ay isticmaalaan si ay u caawiyaan off-dhigay kharashka hagaajinta isreebreebka loo baahan yahay in la abuuro horumar cusub, dibu dhiska, ama gargaarka dadweynaha guryaha. maalgelinta ee horumar lagu saleeyo waxaa bixinaya ka canshuurta hantida kor u kacay ee ka soo baxa horumarka cusub, dibu dhiska, ama horumarinta guryaha oo aan lahaa ayaa ka dhacay kaalmo la'aan sida. Inremantiga Tax waa faraqa u dhexeeya lacagta jira canshuurta hantida iyo lacagta la canshuuri karo mustaqbalka ee la dhameystiro dhismaha. Caddadkan waxaa lagu celin milkiilaha hantida, laga jaray lacag yar maamulka.

Eligibility: Aquisition Land, shaqada goobta, kharashka maamulka, qiimaynta magaalada, iwm

Jadwalka: Codsiga TIF waa in lagu xereeyaa oo ansixiyay ka hor wax oggolaanshaha dhismaha guri gaar ah ayaa loo codsaday ka cidda dawladda hoose (City, Degmada, ama Township).

Sharon Hanson

Hanson SharonAgaasimaha Fulinta
507-537-6760
Email

Tara Onken

taraonkenAgaasimaha EDA
507-820-1710
Email

Marcia Loeslie

marcia dib loo dhigay EDA Asst. Agaasimaha
Email