BLR Drug thiab Gang Task Force yog ib tug multi-jurisdictional chaw ua hauj lwm uas investigates siv yeeb tshuaj thiab neeg loj leeb teeb meem txhaum cai nyob rau hauv Southwest Minnesota. Lub BLR muaj cov tub ceev xwm chaw ua hauj lwm thiab cov tub ceev xwm Department of Brown County, Lyon County, Redwood County thiab Renville County. Lub BLR twb tsim rau tshwj kom txhob cai siv yeeb tshuaj nyob rau hauv lub peb koom nroog. Nyob rau hauv 2005 uas twb muaj lawm laib strike rog los ua ib tug ib feem ntawm uas twb muaj lawm tshuaj ua hauj lwm rog.

Yog hais tias koj yuav tau hu ib tug neeg sawv cev los ntawm lub BLR Drug thiab Gang Task Force rau cov lus qhia nyob rau hauv neeg loj leeb ua si los yog rau kev kawm ntaub ntawv, thov hu rau Marshall Police Department ntawm 507-537-7000 ext. 207.

Txoj kev tshuaj

EruERU2ERU3

Thaum muaj xwm ceev Operations Unit